موضوع جستجو: آموزش گره کراوات - ۱ مورد پیدا شد

۱ . آموزش بستن سه مدل گره کراوات : گره کراوات مدل شماره یک : Four In Hand این مدل یکی از قدیمی ترین ولی ساده ترین مدل های بستن کراوات است که به وسیله انگلیسی ها ابتکار