موضوع جستجو: ابروهای پهن جی جی - ۲ مورد پیدا شد

۱ . چهار نکته آرایشی از جی جی حدید : مد کردن ابروهای طبیعی و پهن ظاهر جدیدی بین طرفدارانش ایجاد کرده است. در واقع جی جی حدید به داشتن ابروهای طبیعی و پهن معروف است. ابروهای طبیعی به معنای
۲ . راههای پرتر نشان دادن صورت : می‌رسد. ۳-سعی کنید ابروهای خود را پهن نگه دارید. ابروهای نازک و به اصطلاح نخی، چهره را استخوانی تر نشان می‌دهد پس اگر قصد دارید صورتتان پرتر به نظر برسد، ابروهایتان