موضوع جستجو: از بین برد بوی بد کفش با الکل - ۱ مورد پیدا شد

۱ . برطرف کردن بوی بد کفش : شک یکی از بهترین موادی که بوی بد کفش ها را از بین می برد، جوش شیرین می باشد.  شما می توانید هر شب بعد از استفاده از کفش، مقداری