موضوع جستجو: برق انداختن چرم - ۱ مورد پیدا شد

۱ . توصیه هایی برای تمیز کردن کفش : پولیش و برق انداختن کفش های چرم مصنوعی می توانید به سادگی از وازلین کمک بگیرید و آن ها را مثل روز اول نو کنید، فقط توجه داشته باشید که