موضوع جستجو: تفاوت بالیاژ با هایلایت مو - ۱ مورد پیدا شد

۱ . بالیاژ مو و نحوه انجام آن : آزاد ،  تفاوت بالیاژ با هایلایت مو در این است که رنگ مو در ریشه، تیره‌ترین رنگ را دارد و به روشن‌ترین رنگ در قسمت ساقه و نوک مو می