موضوع جستجو: تفاوت کاشت با اکستنشن مژه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . منظور از کاشت مژه‌ی هیدن یا اکستنشن نامرئی چیست؟ : شاید اگر پنج یا شش سال پیش خانمی می‌خواست یکی از راه‌های زیبایی را انتخاب کند، دلواپسی‌های زیادی داشت. این‌که یا تغییرات در چهره‌ی او مشخص خواهد بود؟