موضوع جستجو: تولید لباس‌ - ۲ مورد پیدا شد

۱ . اما واتسون، یک هرمیون محیط زیستی : که سرعت تولید غذا برای سیر کردن شکم حدود هشت میلیارد انسان ساکن روی کره زمین باید بالا برود. برای همین هم کودهای شیمیایی و انواع دستکاری‌های ژنتیکی آمدند تا
۲ . برند دیور : این برند تولید اولین محصول خود را به یک عطر بسیار خاص ارائه داد و به نام خواهرش نام گذاری شد. از دیگر بخش های اصلی برند دیور، تولید پوشاک و