موضوع جستجو: تکنولوژی فوم حافظه - ۱ مورد پیدا شد

۱ . تاریخچه و معرفی برند اسکیچرز : استفاده از تکنولوژی فوم حافظه شناخته می‌شوند. فوم حافظه ماده‌ای است که به فشار و دما حساس استف به همین دلیل امکان شکل دادن به آن وجود دارد و باعث