موضوع جستجو: خشك كردن مو با سشوار - ۱ مورد پیدا شد

۱ . چگونه بعد از استحمام برای یک روز کاری آماده شویم؟ : روش صحيح خشك كردن موي سر با حوله زمانیکه از حمام خارج می شوید حوله ای مخصوص سر داشته باشید و آن را بر روی موهای خود قرار دهید، این حوله