موضوع جستجو: سام اصغری - ۱ مورد پیدا شد

۱ . معرفی بلاگرهای معروف ایرانی و توضیح مختصری در مورد آنها : ایران دارد. سام اصغری ساکن آمریکاست و مدتی است با خواننده معروف آمریکایی، بریتنی اسپیرز رابطه عاشقانه ای دارد.