موضوع جستجو: شیوا صفایی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . معرفی بلاگرهای معروف ایرانی و توضیح مختصری در مورد آنها : زیادی دارد. شیوا صفایی که به همراه خانواده خود ساکن آمریکاست، از سال ۲۰۱۴ با محمد حدید، پدر مدل های مشهور جی جی حدید و بلا حدید رابطه دارد. البته