موضوع جستجو: فست فشن - ۳ مورد پیدا شد

۱ . اما واتسون، یک هرمیون محیط زیستی : در مقابل فست فشن یا مد سریع قرار می‌گیرد و یادمان می‌اندازد هیچ اشکالی ندارد اگر لباسی را چند بار بپوشیم، مرتب لباس نخریم و سراغ برندهایی برویم که اصول
۲ . با چه کسی به خرید نرویم؟ : ارزان بخرید، فست فشن چه خیانت‌هایی به محیط زیست می‌کند و لباس‌های ما چطور می‌توانند طبیعت را نابود کنند. قاعدتا همراه خرید شما هم باید از این قضایا آگاهی داشته
۳ . بهترین برندهای لباس برای کودکان : شده‌ترین برندهای فست فشن (Fast Fashion) در ایران و سایر کشورها هستند، برندهایی که نه تنها مقرون به صرفه‌اند بلکه همیشه با جدیدترین مدهای روز پیش می‌روند، مجموعه‌هایشان مدام به