موضوع جستجو: لایه‌بردارها - ۱ مورد پیدا شد

۱ . ۱۲ اصل برای مراقبت پوست در فصل پاییز : از شوینده مناسب فصل پاییز استفاده کنید با کاهش دما، رطوبت نیز کاهش پیدا می‌کند در نتیجه به دلیل خشکی هوا پوست رطوبت خود را از دست می‌دهد. بهتر