موضوع جستجو: مد و فشن برای دختران لاغر - ۱ مورد پیدا شد

۱ . مد و فشن برای دختران لاغر : روند دنیای مد به چه صورت است. دخترام لاغر اندام شلوار های جذب دشمن شماست. این شلوار ها نه از لحاظ پزشکی مناسب هستند، نه از لحاظ مد و فشن