موضوع جستجو: معرفی برند اسکیچرز - ۱ مورد پیدا شد

۱ . و معرفی برند اسکیچرز : کارداشیان برای معرفی محصولات خود استفاده کرد. همچنین اسکچرز برای اجرای کمپین‌های تبلیغاتی نوآورانه، کارت تلفن رایگان به مشتریان خود ارائه داد. اسکچر در قرن بیست و یکم در سال ۱۹۹۹، سهام