موضوع جستجو: نگهداری از لوازم آرایش - ۳ مورد پیدا شد

۱ . رفع چسبندگی مژها بعد از ریمل زدن : محل مناسبی نگهداری نمایید لوازم آرایش اگر در جایی باشند که حرارت محل زیاد باشد ، سریع فاسد شده و منقضی می شوند. بنابراین بهتر است ریمل و دیگر وسایل آرایش
۲ . نکات آرایشی برای چشمهای حساس : بصورت درباز نگهداری نکنید و زود به زود آن را تعویض کنید. کرم پودر و پرایمر این دو لوازم آرایش هم باید براي آرایش چشم حساس بصورت ویژه انتخاب شود. انواعی که
۳ . راههای پرتر نشان دادن صورت : آرایش در نگهداری و محافظت و طول عمر لوازم آرایش شما بسیار مهم است. لوازم آرایشی قابلیت فاسد شدن دارند و به خاطر اینکه ارتباط مستقیمی با پوست ما دارند،