موضوع جستجو: هایلایتر طلایی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . چهار نکته آرایشی از جی جی حدید : استفاده از هایلایتر در آرایش صورتش دارد و در واقع عنصر آرایش او محسوب می شود. علت این امر این است که او بیشتر دوران کودکیش را در سواحل مالدیو