موضوع جستجو: چطور کیف مدرسه انتخاب کنیم؟ - ۱ مورد پیدا شد

۱ . چطور کیف مدرسه انتخاب کنیم؟ : نکته اول: اندازه کوله پشتی مدرسه باید با اندازه بدن متناسب باشد اولین قدم برای انتخاب بهترین کیف مدرسه، انتخاب سایز درست آن است. کیف بزرگ‌تر لزوما کیف بهتر