موضوع جستجو: کاشت مژه‌ی هیدن - ۱ مورد پیدا شد

۱ . منظور از کاشت مژه‌ی هیدن یا اکستنشن نامرئی چیست؟ : می‌کردند. بعدها کاشت مژه جایزین استفاده از این مژه‌های مصنوعی شد. مژه‌هایی که به راحتی در صورت افراد قابل تشخیص بود. حالا همین کاشت مژه هم پیش‌رفت‌های زیادی کرده و