موضوع جستجو: کلکسیون پاییز و زمستان - ۱ مورد پیدا شد

۱ . رنگهای پاییزی ۲۰۱۹ به انتخاب موسسه پنتون : بودند که در کلکسیون پاییز و زمستان 2018/2019 خود این رنگ را به عنوان یکی از ترندهای سال به نمایش گذاشتند.     قرمز قرمز نیز یکی دیگر از ترندهای پاییز 2018 می باشد که