موضوع جستجو: یقه های پشت گردنی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . شیک ترین مدل لباس ویژه خانم های چهارشانه : دهد. به مدل یقه خود توجه کنید : یقه های گرد و عریض  خانم هایی که سرشانه های درشتی دارند بهتر است به مدل یقه خود توجه کنند و مدل یقه های گرد