موضوع جستجو: هرمیون محیط زیستی - ۱ مورد پیدا شد

۱ . واتسون، یک هرمیون محیط زیستی : خیلی از ما شنیده‌ایم که سرعت تولید غذا برای سیر کردن شکم حدود هشت میلیارد انسان ساکن روی کره زمین باید بالا برود. برای همین هم کودهای شیمیایی